L

Vesteraalens AS

Havnegata 17 
P.B. 214, 8401 Sortland NORWAY

Telefon
(+47) 76 11 05 90

Epost
post@vesteraalens.no 

Faktura-adresse:
faktura@vesteraalens.no

© 2016 | Vesteraalens

w

MSC

MSC merking for et ansvarlig og bærekraftig fiskeri.

08.12.201609:44 Svein Hokland

MSC (Marine Stewardship Council)

MSC var det første miljømerket for villfanget fisk og ble opprettet i 1997 som et samarbeid mellom WWF og Unilever. MSC miljømerking bygger blant annet på 3 hovedprinsipper (oversatt og forkortet):

  1. Et fiskeri må forvaltes på en slik måte at hverken overfiske eller uttømming av fiskeressursene forekommer.
  2. Fiskeriet skal legge til rette for at strukturen, produksjonen, funksjonen og diversiteten til økosystemet opprettholdes.
  3. Fiskeriets forvalter/ansvarlig styre skal respektere lokale, nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer og inkludere rammeverk som sørger for en ansvarsfull forvaltning og et bærekraftig fiskeri.

Les mer på https://www.msc.org/