L

Vesteraalens AS

Havnegata 17 
P.B. 214, 8401 Sortland NORWAY

Telefon
(+47) 76 11 05 90

Epost
post@vesteraalens.no 

Faktura-adresse:
faktura@vesteraalens.no

© 2016 | Vesteraalens

w

Storhusholdning

Vesteraalens skal tilby storkjøkken-markedet spennende produkter med ekstra god kvalitet. Produktene skal utvikles i samarbeid med anerkjente kokker i Norge.
Ønsker du leveranser av storkjøkken forpakninger, og ønsker et samarbeid med oss ta gjerne kontakt.

Villfanget fisk til storkjøkken-marked
13.12.201614:26 John Håkon Pettersen

Vesteraalens ønsker å bli en internasjonal leverandør av fiskeprodukter til kundegrupper innen storkjøkken-markedet; kantine, hotell, restaurant, turisme og offentlig sektor.

Vesteraalens lokale forankring, og tilstedeværelsen på kaia, gir oss tilgang til dagsfersk fisk, direkte fra fiskebåten. Et godt og nært samarbeid med skipperen på båtene gir oss ekstra god kunnskap om fiskens kvalitet. Vesteraalens prioriterer leveranser fra båter som er opptatt av riktig fangstmetode og en skånsom behandling av fisken. 

I vår produksjon vil vi videreforedle fiskearter som torsk (skrei), sei, hyse, steinbit og kveite. Mye av fiskeråstoffet vil da gå til farseprodukter, loins og fileter.

Vi skal tilby nye og praktiske produkter i enkle storforpakninger. Dette vil vi gjøre gjennom samarbeid, innovasjon, og inspirasjon. Suksesskriteriet er at vi har tilgang til fersk villfanget fisk, rett fra kaikanten.

Kun MSC merket hvitfisk

Vi skaffer råvarer fra kaia og benytter kun lokale fiskebruk som har godkjendt MSC merking. Vesteraalens har alltid fokus på sporbart fiskeråstoff.