L

Vesteraalens AS

Havnegata 17 
P.B. 214, 8401 Sortland NORWAY

Telefon
(+47) 76 11 05 90

Epost
post@vesteraalens.no 

Faktura-adresse:
faktura@vesteraalens.no

© 2016 | Vesteraalens

w

Forskning og Utvikling

Vesteraalens har eget laboratorium, et arbeidsrom som blir brukt til å drive med vitenskapelig forskning, eksperimentering og måling under kontrollerte forhold. Utvikling av nye kvalitetsprodukter krever kompetanse på høyt nivå, dette innehar Vesteraalens i dag.

07.12.201614:30 Svein Hokland

FoU prosjektene i Vesteraalens er kreativ virksomhet i samarbeid med andre aktører i markedet. Målet er å få økt kunnskap og bruke denne på nye måter. Vesteraalens har i dag 3 ansatte som er knyttet direkte til forskning og utvikling.  I ny fabrikken vil det bli bygd nytt og moderne lokale tilpasset fremtidige bruksområder. 

Vesteraalens FoU aktiviteter vil på sikt bidra til å øke kvaliteten på nye og eksisterende produkter. Utvikling av flere produkter skal skape enda flere arbeidsplasser i og rundt Vesteraalens.

Forskning og utviklingsprosjektene er grunnlag for innovasjon, det vil si introduksjon av nye produkter eller prosesser. Innovasjon kan også være basert på eksisterende kunnskap om fiskeressursene og ny teknologi for mer effektiv industriell produksjon.